ТАНЯ МИНЧЕВА
Адрес:
Стопански двор
с. Царацово

Мобилен телефон: 0896 73 04 32

Информация: Цех за производство на сладкарски изделия.